Csoport hírek

Beiratkozás

Az óvodai beíratásra a tárgyév április 20. és május 20. között kerül sor.

A beiratkozás a gyermek és szülője személyes megjelenésével történik.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Elsősorban sződligeti lakhelyű gyermekeket várunk. Elutasítani csak helyhiány miatt lehetséges.
A csoportba való beosztást a gyermekek életkora határozza meg, arról a pedagógusok és a szülők véleményét figyelembe véve az óvodavezető dönt.

A beíratás pontos dátumáról és a beíratásra jogosult gyermekek köréről a honlapon és a helyben szokásos módon a beíratás időpontját legalább 30 nappal megelőzően az óvoda közleményt ad ki.

Beiratkozáskor az óvodai felvétel iránti kérelem nyomtatványt kérjük kitölteni, mely letölthető – nyomtatványoknál található.