Tanoda Tekintő

Az óvodából iskolába való átmenet nagyon izgalmas időszak minden gyermek számára. Többségükben jó érzéssel, és sikerekben gazdag reményekkel várják életük új szakaszának kezdetét.

Sikereik elérése több tényezőből tevődik össze, és nagy befolyással bír a tanuláshoz való viszonyuk későbbi alakulására, mely kihathat akár egész életükre is. Ilyen a testi, szociális, és értelmi képességek megfelelő érettsége, az őket váró pedagógus személyisége, a jó közösség és barátok, a támogató és biztonságos családi háttér, és még sorolható mind az, ami egy iskolás gyermek mindennapi életét alkotja egésszé és teszi sikeressé.

A Tanoda Tekintő egy komplex iskolába segítő foglalkozás,

mely a fent sorolt néhány tényezők egy részének megerősítésére törekszik. Programja azon képességek kiemelt fejlesztésére lett kidolgozva, melyek az alapkultúrtechnikák (írás, olvasás, számolás) megfelelő elsajátításához nélkülözhetetlenek.

A foglalkozás komplexitását a lépcsőzetesen felépített ismeretátadáson keresztül, az adott területek egymásba fonódása és sokrétű összekapcsolódása adja, mely alkalmazkodik a gyermekek aktuális érdeklődési köréhez.

Magába foglalja egyaránt a speciális mozgásba ágyazott aktív, és mozgásban passzív, konkrét, „papír ceruza helyzet” megteremtésével történő feladatok gyakorlását.

Feladatai:

  • Az általános ismeretek bővítése.

  • A gondolkodási folyamatok gyors és változatos alkalmazása.

  • Az olvasás tanulásához szükséges analízis és szintézis folyamatának előkészítése.

  • A síkbeli irányokban való rutinszerű tájékozódás, (sor és oszlopváltás, mely megkönnyíti az olvasás tanulás folyamatát.)

  • A szövegértés és értelmezés rendszeres gyakorlása.

  • A grafomotorikai készségek íráskoordináció fejlesztése,

  • A figyelem és koncentráció tartósságának növelése.

  • A feladattudat és feladatkészség fokozása.

  • A viselkedés magatartás, és önfegyelem szabályozása melyek megkönnyítik az iskolai élethez való alkalmazkodást.

A program nyolc hónapon keresztül, heti egy alkalommal betekintést nyújt az iskola hangulatába, a varázslatos betűk és számok világába, és észrevétlenül igyekszik az aktuális szenzitív periódusban lévő készségeket és képességeket feltárni és a lehető legtöbb módon használatra bírni.

Bízva ezek várható eredményeként a gyermekek tisztábban látják saját képességeik erősségét, vagy ép gyengeségét, és alkalmazzák azokat előnyösen. Jobban eligazodnak a rájuk váró feladatok erdejében, mely reményeim szerint

hozzásegítheti őket az iskolai évek kezdeti sikeréhez.

Nagy Csilla

  • szkv. fejlesztőpedagógus és mozgásterapeuta-